statue facepalm

Prin definiție, contabilitatea înseamnă știința și arta stăpânirii afacerilor, conform Wikipedia. Iar revoluția, citată din aceeași sursă, este o schimbare politică semnificativă ce are loc de regulă într-o perioadă scurtă de timp. Schimbare de politică semnificativă. Da, cam asta s-a întâmplat: split TVA – pentru unii opţional, pentru alţii obligatoriu, apoi nebunia cu […]

M-am confruntat recent cu o situaţie privind acordarea de tichete cadou. Compania acordă tichete cadou cu ocazia zilei de naştere a angajaţilor. Întrebările la care a trebuit să raspund au fost: Care sunt condiţiile de acordare a tichetelor cadou? Ce taxe si impozite trebuie reţinute în conformitate cu prevederile legale? Condiţii […]

Vă prezint, mai jos, câteva aspecte privind veniturile din activităţi independente, aşa cum au fost publicate – modificările Codului Fiscal (Legea 187/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2015). Dacă anterior acestei modificări activitatea independentă era definită ca orice activitate desfăşurată cu regularitate de către o persoană fizică, alta […]

Toate persoanele juridice şi fizice care efectuează operaţiuni cu numerar trebuie să întocmească Registrul de casă. Utilizarea acestui document este reglementată de Legea contabilităţii nr. 82/1991 şi de Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.3512/2008, care aprobă normele specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile. Potrivit acestor prevederi, Registrul de […]

Începând cu 1 ianuarie 2010, entităţile trebuie să aibă întocmit Manualul de politici contabile. Acest lucru este prevăzut în mai multe acte normative: Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, unde se menţionează că între atribuţiile administratorilor (consiliul de administraţie) se numără şi cea referitoare la aprobarea politicilor contabile; Legea 82/1991 a […]

Modificări aduse de Legea 70/2015 privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi introducerea sistemelor moderne de plată. Principalele modificări legislative aduse sunt: extinderea prevederilor legale privind operaţiunile cu numerar şi asupra liber profesioniştilor, PFA-urilor, întreprinderilor familiale/ individuale, persoanelor fizice care desfăşoară activităţi independente şi alte entităţi cu sau […]

Pentru că se apropie 25 martie şi trebuie depusă Declaraţia 101 privind impozitul pe profit, vă prezint, în continuare, aspectele principale privind întocmirea şi depunerea acestei declaraţii. Definitivarea şi plata impozitului pe profit aferent anului 2014 se efectuează până la data 25 martie 2015, impozitul datorat declarându-se în Formularul 101 “Declaratie […]

Am fost întrebată, de mai multe ori, ce sunt impozitul pe construcţii şi impozitul pe clădiri şi cum fac diferenţa între cele două taxe. Pentru că sunt încă multe neclarităţi privind delimitarea impozitului pe construcţii de impozitul pe clădiri, voi prezenta, în continuare, câteva aspecte semnificative, menite să clarifice fiecare […]

Pentru că au fost diverse discuţii privind bonurile fiscale, voi prezenta mai jos un sumar legislativ cu privire la aceste documente. Cine trebuie să elibereze bonuri fiscale: toţi operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin card de credit sau debit, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul şi […]

După cum bine ştim, nu toate declaraţiile aferente anului precedent au termen de depunere 25 sau 31 ianuarie, anul următor.   Vă voi prezenta, în continuare, declaraţiile aferente anului 2014 cu termen de depunere 25 februarie 2015. Declaraţia 392A “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate […]

A fost publicată Legea nr. 11/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscal.  Legea intra in vigoare de vineri, 16 ianuarie. Sunt aduse modificări cu privire la cota de impozit şi baza de […]