Începând cu 1 ianuarie 2010, entităţile trebuie să aibă întocmit Manualul de politici contabile. Acest lucru este prevăzut în mai multe acte normative: Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, unde se menţionează că între atribuţiile administratorilor (consiliul de administraţie) se numără şi cea referitoare la aprobarea politicilor contabile; Legea 82/1991 a […]