Cum se acordă tichetele cadou

Contabilitate - Expertize

M-am confruntat recent cu o situaţie privind acordarea de tichete cadou. Compania acordă tichete cadou cu ocazia zilei de naştere a angajaţilor. Întrebările la care a trebuit să raspund au fost:

  1. Care sunt condiţiile de acordare a tichetelor cadou?
  2. Ce taxe si impozite trebuie reţinute în conformitate cu prevederile legale?

christmas-1217252_640

  1. Condiţii de acordare a tichetelor cadou

Acordarea tichetelor cadou, aşa cum este precizat în legislaţia în vigoare, se face în conformitate cu prevederile Regulamentului intern, a Contractelor de muncă încheiate între angajat şi angajator sau a Contractelor colective de muncă. Astfel, trebuie să se menţioneze urmatoarele aspecte:

  • destinaţiile si evenimentele ce se încadrează în cheltuielile sociale, pentru care se vor acorda tichete cadou,
  • valoarea tichetelor cadou ce se acordă fiecărui angajat,
  • criteriile de selecţie privind stabilirea salariaţilor care primesc tichete cadou, ţinând seama de condiţiile concrete de lucru în care îşi desfăşoara activitatea unele categorii de salariaţi,
  • criteriile şi perioadele pentru care nu se acordă tichete cadou.
  1. Taxe şi impozite tichete cadou

În Codul Fiscal, la definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor se menţionează că sunt asimilate veniturilor din salarii orice alte sume sau avantaje în bani ori natură – deci, acordarea de tichete cadou este asimilată veniturilor din salarii, nemaifiind menţionată în alte articole distinct.

La definirea avantajelor în bani şi în natură se menţionează faptul ca sunt considerate avantaje acordate salariaţilor, tichetele cadou acordate potrivit legii cu anumite excepţii.

De asemenea, se definesc cadourile, inclusiv tichetele cadou ca fiind oferite salariaţilor, cât și cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie.

Prin urmare, sunt neimpozabile, tichetele cadou acordate conform prevederilor de mai sus – considerate excepţii – în situaţia în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie menţionată, nu depășește 150 lei.

Din punct de vedere al impozitului pe venit, cele ce nu intră în această categorie, sunt considerate venituri impozabile, dacă o privim din unghiul impozitului pe venit.

În opinia mea, tichetele cadou acordate salariaţilor în alte condiţii decât cele menţionate mai sus, SUNT asimilate veniturilor din salarii şi trebuie impozitate.

În ceea ce priveşte calculul contribuţiilor sociale, Codul Fiscal precizează ca NU se includ în baza de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii tichetele cadou acordate potrivit legii. Aşadar, în condiţiile în care tichetele cadou sunt acordate cu destinaţia altor cheltuieli sociale şi sunt prevăzute în Regulamentul intern, Contractul de muncă sau în Contractul colectiv de muncă, sunt excluse din baza de calcul al contributiilor sociale.

Concluzie:

  • tichetele cadou acordate cu ocazia zilei de naştere a angajaţilor sunt venituri asimilate salariilor si se impozitează, dar nu se includ în baza de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii, cu condiţia să fie pevăzute in Regulamentul intern, contractul de muncă sau în contractul colectiv de muncă.

Foto: Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *