Declaraţii aferente anului 2014, cu termen de depunere 25 februarie 2015

Arhiva, Modificari legislative

După cum bine ştim, nu toate declaraţiile aferente anului precedent au termen de depunere 25 sau 31 ianuarie, anul următor.

 

Vă voi prezenta, în continuare, declaraţiile aferente anului 2014 cu termen de depunere 25 februarie 2015.

  1. Declaraţia 392A Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul….

Formularul se completează de către persoanele impozabile, înregistrate în scop de TVA, a căror cifră de afaceri realizată la finalul anului calendaristic precedent este inferioară sumei de 220.000 lei.

Excepţie de la această prevedere fac contribuabilii care nu au efectuat livrări de bunuri şi prestări de servicii în anul de referintă, în interiorul ţării.

  1. Declaraţia 392B “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achizițiile efectuate în anul ….“

Formularul se completează  de persoanele impozabile, neînregistrate în scopuri de TVA, a căror cifră  de afaceri realizată  la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obținute din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei.

Ca şi în cazul formularului 392A, persoanele care nu au efectuat livrări de bunuri şi prestări de servicii  şi/sau achiziţii efectuate din ţară nu depun declaraţia 392B.

Formularele menţionate mai sus se depun şi de către persoanele fizice autorizate – fac precizarea deoarece deseori se omite acest lucru.

Nedepunerea declaraţiilor 392A şi 392B se sancţionează, conform Codului de Procedură Fiscală, cu amenzi de la 2.000 lei la 3.500 lei, în cazul persoanelor fizice şi amenzi de la 12.000 lei la 14.000 lei, în cazul persoanelor juridice.

  1. Declaraţia 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit“

Formularul se completează  şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit prevăzuți la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor.

Contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin. (5) lit.a) şi b) sunt:

  • oranizaţiile nonprofit,
  • contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură.

Declarația se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil.

Toate cele trei declaraţii menţionate mai sus se depun până la data de 25 februarie incusiv a anului urmator celui de raportare, astfel:

  • la registratura organului fiscal,
  • prin poştă, prin scrisoare recomandată (atenţie: se va completa formularul de confirmare de primire, nota de inventar în două expemlare şi formular de expediţie într-un sigur exemplar),
  • prin mijloc electronic de transmitere la distanţă, respectiv formularul electonic se va transmite de către persoanele care au o semnătură electonică digitală calificată.

Nedepunerea declaraţiei 101 se sacţionează, conform Codului de Procedură Fiscală, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Foto: AllFreeDownload

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *