Despre bonurile fiscale

Arhiva, Modificari legislative

Pentru că au fost diverse discuţii privind bonurile fiscale, voi prezenta mai jos un sumar legislativ cu privire la aceste documente.

Cine trebuie să elibereze bonuri fiscale:

  • toţi operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin card de credit sau debit, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor prestate către populaţie.

Bonurile fiscale vor fi emise cu ajutorul aparatelor electonice fiscale şi vor fi înmânate clienţilor; la solicitarea acestora se vor emite şi facturi fiscale.

Este interzisă emiterea altor documente care să ateste plata contravalorii bunurilor achiziţionate sau serviciilor prestate, cu excepţia situaţiei în care aparatul electonic fiscal nu funcţionează temporar, caz în care i se va înmâna clientului chitanţă.

Informaţiile obligatorii pe care trebuie să le cuprindă bonul fiscal în cazul livrarilor de bunuri sau prestări de servicii:

  • antet, ce cuprinde denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa unde este instalat aparatul fiscal,
  • conţinut, ce cuprinde data, ora şi minutul emiterii bonului fiscal, numărul de ordine, numele operatorului, denumirea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, preţ, cantitatea, valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adaugată şi pecizarea cotei acesteia, valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, valoarea totală a taxei pe valoarea adaugată, cu indicare de nivel de cotă, valoarea totală a operaţiunilor scutite – dacă este cazul, valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugată – dacă este cazul.
  • parte finală, ce cuprinde logotipul şi seria fiscală a aparatului sau numărul aparatului de marcat electonic, în cazul în care acesta operează în cadrul unui sistem de gestiune.

Pentru activităţile de taximetrie şi schimb valutar, legislatia are prevederi specifice privind conţinutul bonului fiscal.

Pentru activitatea de taximetrie, informaţiile trebuie să curpindă numărul de înmatriculare al taxiului, numărul autorizaţiei de taxi, numărul certificatului aprobării metrologice de model emis pentru taxi, numărul de telefon al operatorului de transport sau al taximetristului independent.

Pentru casele de schimb valutar, informaţiile trebuie să cuprindă codul statistic atribuit de BNR.

Bonurile fiscale emise de casele de schimb valutar trebuie semnate şi ştampilate de emitent.

Sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale privind bonurile fiscale:

  • neemitere bon fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate sau emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale – se sanctionează cu amendă cuprinsă intre 10.000 lei – 15.000 lei şi cu suspendarea activităţii operatorului economic de la o lună la trei luni. Aceeaşi sancţiune se aplică şi în cazul în care operatorii economici nu utilizează aparate de marcat electronice fiscale,
  • emitere bon fiscal cu date eronate sau cu date omise faţă de cum este prevăzut mai sus – se sancţionează cu amendă cuprinsă între 2.000 lei si 4.000 lei,
  • neînmânarea bonului fiscal clientului sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului – se sancţionează cu amendă cuprinsă între 800 lei şi 1.500 lei (valabil şi în cazul persoanelor fizice).

De la 1 martie 2015, conform noilor prevederi legislative, operatorii economici care au obligaţia de a utiliza aparate de marcat electonice fiscale afişează anunţul de atenţionare a clienţilor cu privire la faptul că, în cazul în care nu primesc bon fiscal, pot să păstreze produsul cumpărat fără sa plătească. Acest anunţ va fi afişat la locul de amplasare a aparatelor de marcat electonice fiscale.

De asemenea, în cazul unităţilor de tip restaurant, bar, discotecă, club şi altele asemnenea, informarea clienţilor se face prin tipărirea anunţului de atenţionare pe prima pagină a meniurilor sau prin alte mijloace, astfel încât la fiecare masă destinată clienţilor, aceştia să aibă permanent posibilitatea de a citi anunţul de atenţionare.

Modelul anunţului de atenţionare va cuprinde şi numărul de telefon al serviciului TelVerde, ce va putea fi apelat non-stop: 0800.800.085 în cazul nerespectării obligaţiilor legale ale agenţilor economici.

Operatorii economici care nu vor afişa anunţul de atenţionare a clienţilor vor fi sancţionaţi cu amenzi cuprinse între 2.000 şi 4.000 de lei.

Prin aceste noi prevederi legislative, Ministerul Finanţelor încurajează clienţii să solicite bonurile fiscale cu care pot participa la extragerile lunare şi ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale.

Prima extragere va avea loc în data de 13 aprilie 2015 şi vor participa bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic 2 februarie – 28 martie 2015.

Foto: AllFreeDownload

One thought on “Despre bonurile fiscale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *