Impozitul pe construcţii vs. impozitul şi taxa pe clădiri pentru persoane juridice

Arhiva, Modificari legislative

Am fost întrebată, de mai multe ori, ce sunt impozitul pe construcţii şi impozitul pe clădiri şi cum fac diferenţa între cele două taxe. Pentru că sunt încă multe neclarităţi privind delimitarea impozitului pe construcţii de impozitul pe clădiri, voi prezenta, în continuare, câteva aspecte semnificative, menite să clarifice fiecare taxă în parte.

Pentru început, să stabilim care este definiţia pentru construcţii şi definiţia pentru clădiri, conform legislaţiei actuale.

Definiţii

“Construcţiile sunt prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind calsificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr.2.139/2004 actualizată“.

“Clădire este o orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea sau de folosinţa sa şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite. Încăperea reprezintă spaţiul din interiorul unei clădiri”.

Dacă analizăm doar definiţiile de mai sus şi vrem să stabilim care sunt taxele de plată, nu putem face o delimitare certă între cele două categorii.

Ambele se încadrează în categoria mijloace fixe, acestea din urmă fiind acele imobilizări corporale care au o durată de utilizare mai mare de un an şi o valoare mai mare decât limita stabilită prin hotarâre a Guvenului (2.500 lei).

Ambele se încadrează în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr.2.139/2004 actualizată.

Diferenţa între cele două taxe se face prin modul de calcul a acestora şi baza de impozitare.

Mod de calcul şi baza de impozitare

Ambele categorii de taxe folosesc aceeaşi bază de impozitare, respectiv contul 212 Construcţii, modul de calcul explică clar diferenţa dintre cele două taxe, şi anume:

  • impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote (1%, începând cu 1 ianuarie 2015) asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniu la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al contului 212 Construcţii, din care se scade valoarea clădirilor pentru care se datorează impozitul pe clădiri,
  • impozitul pe clădiri se calculeză prin aplicarea unei cote (0,25%- 1,5% stabilită la nivelul consiliului local) asupra valorii de inventar a clădirii.

Prin urmare, nu rămâne decât să delimitam, în contul 212 Construcţii, partea pentru care se datorează impozit pe clădire, ţinînd cont de faptul că cele care nu îndeplinesc condiţiile menţionate la definiţia clădirii nu sunt considerate clădiri, restul reprezentând impozitul pe construcţii.

De reţinut că, în ce priveşte impozitul pe clădiri, se va ţine cont de valoarea de piaţă – valoarea reevaluată de un evaluator autorizat – pentru a plăti o cotă de taxă redusă.

Recomandare: pentru a evita dubla impozitare, trebuie evitată încadrarea eronată în categoria mijloacelor fixe şi, în mod special, a celor din grupa 1, eliminarea din baza de impozitare a mijloacelor fixe care pot fi încadrate în categoria echipamente, în loc de construcţii, situaţie frecvent întâlnită în practică.

Aspecte fiscale

Ambele impozite sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

Aspecte declarative şi plată

Obligaţia fiscală de declarare a impozitului pe construcţii pentru stabilirea vectorului fiscal se face prin depunerea Declaraţiei 010 – la înfiinţare sau declaraţia de menţiuni.

Impozitul pe construcţii este administrat de ANAF şi este un venit la bugetul de stat, pe când impozitul pe clădiri este administrat de bugetele locale şi se declară prin întocmirea unei declaraţii fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădiri.

În ceea ce priveşte plata, avem:

  • impozitul pe construcţii se plăteşte în două rate egale (25 mai şi 25 septembrie),
  • impozitul pe clădiri se plăteşte în două rate egale (31 martie şi 31 septembrie).

Prin introducerea impozitului pe construcţii au fost taxate elementele care nu au fost incluse în impozitul pe clădiri şi de remarcat este faptul că au fost incluse în baza de impozitare a impozitului pe construcţii  şi clădirile scutite de la plata impozitului pe clădire.

Foto: Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *