Modificare cota impozit pe constructii

Arhiva, Modificari legislative

A fost publicată Legea nr. 11/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscal.  Legea intra in vigoare de vineri, 16 ianuarie.

Sunt aduse modificări cu privire la cota de impozit şi baza de impozitare, astfel:

  1. cota de impozitare este 1%;
  1. baza de impozitare reprezintă valoarea construcţiilor existente în patrimoniu la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată în contabilitate în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor din grupa 1 din Catalogul privind clasificarea duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe, din care se scad:

– valoarea clădirilor, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX. Se încadrează în această categorie şi valoarea clădirilor din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, care, potrivit legii, nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri;

– valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcţii închiriate, luate în administrare sau în folosinţă;

– valoarea construcţiilor şi a lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere a construcţiilor, aflate sau care urmează să fie trecute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;

– valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9 ʺTerase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticoleʺ din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

– valoarea construcţiilor situate în afara frontierei de stat a României, astfel cum aceasta este definită potrivit legii, inclusiv cele situate în zona contiguă a României şi zona economică exclusivă a României, astfel cum sunt delimitate prin Legea nr. 17/1990, privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, republicată, pentru operaţiunile legate de activităţile desfăşurate în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 56 şi 77 din Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată de România prin Legea nr. 110/1996;

– valoarea construcţiilor din domeniul public al statului şi care fac parte din baza materială de reprezentare şi protocol, precum şi cele din domeniul public şi privat al statului, închiriate sau date în folosinţă instituţiilor publice, construcţii administrate de Regia Autonomă ʺAdministraţia Patrimoniului Protocolului de Statʺ;

– valoarea construcţiilor deţinute de structurile sportive, definite potrivit legii.

Rămân neschimbate prevederile referitoare la operaţiunile de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor în anul curent, respectiv impozitul pe construcţii calculat, nu se recalculează. Aceste modificări sunt luate în considerare pentru determinarea impozitului pe construcţii datorat pentru anul următor.

Cheltuiala cu impozitul pe construcţii este deductibilă la stabilirea profitului impozabil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *