Modificari Cod Fiscal de la 1 ianuarie 2015

Arhiva, Modificari legislative

business concepts paper work in action accounting

A fost publicată OUG nr. 80/2014 în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 906 din 12 decembrie 2014. Aceasta cuprinde modificările mai multor prevederi din Codul fiscal, cu aplicabilitate din 2015.

Principalele modificări se referă la accize, taxa pe valoarea adăugată şi la impozitele datorate de persoane fizice ce desfăşoară activităţi independente sau practică profesii libere.

Accize

Ordonanţa stabileşte cursul de schimb la care se calculează accizele în anul 2015 şi modul de calcul pentru anii următori.

În 2015, accizele se calculează la acelaşi curs ca şi în anul 2014, respectiv 1 Euro = 4,7380 lei. În ceea ce priveşte modul de calcul, Ordonanţa prevede că nivelul accizelor va fi exprimat în lei  pe unitatea de măsură şi se utilizează nivelul în lei practicat în anul anterior.

Pentru anii următori, acciza se determină actualizând valorile deja exprimate în lei, cu indicele preţurilor de consum existent la 30 septembrie a anului precedent, având în vedere ultimele 12 luni anterioare acestei date.

Taxa pe valoarea adaugata

Ordonanţa detaliază noţiunea de servicii furnizate pe cale electronică, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile. Astfel, locul de prestare a acestor servicii este: “locul unde beneficiarul este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau resedinţa obişnuită, în cazul următoarelor servicii prestate către o persoană neimpozabilă: (…) servicii furnizate pe cale electronică”.

Printre alte modificări Cod Fiscal de la 1 Ianuarie 2015 se numără şi faptul că statul membru de înregistrare are dreptul să reţină un anumit procent din plăţile care se transferă statului membru de consum.

Dacă România este statul membru de înregistrare, atunci se va reţine un anumit procent din sumele transferate statului membru de consum. Moneda în care se vor întocmi declaraţiile speciale de TVA trebuie schimbată din lei în euro, la fel ca şi în cazul achitării sumei TVA datorată către persoanele impozabile. Acestea din urmă sunt cele care aplică regimuri speciale pentru serviciile prestate către persoane neimpozabile.

Dacă vorbim de modificări Cod Fiscal, atunci ne referim şi la proceduri legate de TVA. Se redefinesc procedurile privind reînregistrarea în scop de TVA a persoanelor impozabile a căror cod de TVA a fost invalidat din oficiu de către autorităţi. În aceeaşi situaţie se află şi criteriile conform cărora un contribuabil ar trebui să se înscrie în scopuri de TVA, iar acesta nu şi-a îndeplinit obligaţia. Atunci, autorităţile fiscale îl înregistrează din oficiu în scopuri de TVA. Aceste criterii se aprobă prin Ordinul dat de preşedintele ANAF.

Această modificare nu aduce nimic nou, ci urmăreşte eliminarea din categoria plătitorilor de TVA a persoanelor inactive, din punct de vedere economic. Nu vor fi înregistraţi în scop de TVA contribuabilii care nu îşi justifică această intenţie sau capacitatea de a desfăşura activităţi economice.

Apoi, se reformulează noţiunea de comerciant, pentru aplicarea măsurii de taxare inversă aferentă livrărilor de energie electrică. Se păstrează măsura de taxare inversă, atunci când energia este livrată de un cumpărător revânzător, la care consumul propriu este mai mic de 1%.

Impozite datorate de persoane fizice ce desfăşoară activităţi independente sau practica profesii libere

Pentru persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente sau profesii libere sunt adoptate doua măsuri contradictorii, şi anume:

Se reintroduce Registrul de evidenţă fiscală pentru evidenţa veniturilor, a cheltuielilor şi a altor sume ce influenţează impozitul pe venit pentru contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real. Modelul şi conţinutul Registrului de evidenţă fiscală vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Cea de-a doua măsură vizează scutirea de obligaţia de ţinere a contabilităţii pentru unele categorii de contribuabili, cum sunt cei supuşi impozitării prin normele de venit.

Sursa foto: http://www.freeimages.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *