Să vorbim despre venituri din activităţi independente

Arhiva, Modificari legislative

Vă prezint, mai jos, câteva aspecte privind veniturile din activităţi independente, aşa cum au fost publicate – modificările Codului Fiscal (Legea 187/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2015).

Dacă anterior acestei modificări activitatea independentă era definită ca orice activitate desfăşurată cu regularitate de către o persoană fizică, alta decât o activitate dependentă, acum criteriile de clasificare sunt ceva mai clare.

O activitate desfăşurată de o persoană fizică va fi considerată activitate independentă dacă îndeplineste cel puţin 4 din următoarele criterii:

 • persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii şi a programului de lucru;
 • persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi;
 • riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea;
 • activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;
 • activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/ sau a prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;
 • persoana fizică face parte dintr-un corp/ ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;
 • persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii.

Aceste criterii sunt mai precise decât cele existente anterior şi sunt generale, aplicabile tuturor persoanelor fizice, inclusiv celor ce desfăşoară activităţi independente sau profesii libere.

Să vedem acum care sunt categoriile de venituri din activităţi independente:

 • veniturile comerciale din fapte de comerţ, altele decat cele din profesii libere şi cele din practicarea unei meserii;
 • venituri din profesii libere, din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, expert judecatoresc, traducător, arhitect, sportivi care participă la competiţii pe cont propriu şi nu au relaţii contractulale cu entitatea plătitoare de venit, arbitri sportivi sau alte profesii reglementate;
 • veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi în situaţia în care drepturile respective fac obiectul unor contracte de cesiune, închiriere, colaborare, cercetare, licenţă, franciză şi cele transmise prin succesiune, indiferent de denumirea sub care se acordă;
 • venturi obţinute de avocaţii stagiari şi avocaţii salarizaţi în interiorul profesiei.

Cum bine ştim, marea majoritate a activităţilor independente se desfaşoară pe bază de contract încheiat în formă scrisă, mai putin cele din activităţi de comerţ.

ATENŢIE: la redactarea contractulului trebuie să se ţină cont de criteriile ce trebuie indeplinite ca o activitate să fie considerată independentă.

Pentru profesiile libere, un citeriu este îndeplinit de la început – aceştia fac parte dintr-un corp/ ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate.

Este bine ca la obiectul contractului să fie prezentate clar, concis toate elementele care conduc la clasificarea ca activitate independentă, pentru a nu lăsa loc de interpretări.

De exemplu, se poate preciza faptul că:

 • activitatea se desfaşoară prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice (computer, soft specializat, instrumente de măsurare, etc);
 • activitatea se poate desfăşura la sediul clientului, dar şi la sediul persoanei fizice în funcţie de necesităţi şi de solicitările clientului;
 • răspunderea pentru activitatea realizată îi revine persoanei fizice, prin urmare şi riscurile desfăşuratii activităţii;
 • activitatea se desfăşoară direct, în funcţie de volumul de activitate sau cu personal angajat sau colaborare cu terţe persoane.

Şi iată că avem îndeplinite cele 4 criterii minime pentru a califica activitatea desfăşurată ca activitate independentă.

Se pot adăuga elemente în plus, cum ar fi faptul că programul de lucru este ales de persoana fizică, nu se decontează cheltuieli de deplasare, nu se acordă îndemnizaţie de concediu de odihnă sau concediu medical, etc.

În cazul în care se constată că NU este îndeplinit minimul de condiţii prezentate mai sus, activitatea se va reconsidera ca fiind o activitate dependentă, veniturile sunt retratate ca fiind venituri din salarii în afara funcţiei de bază, calculate taxe şi contribuţii sociale obligatorii, atât pentru plătitorul de venit, cât şi pentru beneficiarul de venit.

De menţionat este faptul că în Codul Fiscal se prevede că, pentru venituri din profesii libere şi cele din drepturi de autor şi drepturile conexe (Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe), acestea nu pot fi reconsiderate ca activităţi dependente.

Foto: Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *